SYTUACJA NIEWIDOMEGO

Jestem przekonany, że moich rodziców nic nie zmieni, gdyż są pozbawieni wszelkich uczuć rodzicielskich. Wierzę, że moje samopoczucie w rodzinie będzie lepsze, gdy założę własne ogni­sko domowe, tak bardzo przeze mnie wymarzone”.Sytuację niewidomego R.W. można określić jako krańcowo trudną. Stąd wielkie pragnienie, aby założyć własną rodzinę, w której spotka się z pozytywnym rezonansem uczuciowym.Z trzech przytoczonych przykładów, można zauważyć, jak różne są konstelacje rodzinne, postawy uczuciowe i jak odmienny wywierają one wpływ na plany życiowe. Najkorzystniejsza ze względu na dobro nie­widomego zarówno aktualne, jak i przyszłe jest sytuacja szczątkowo wi­dzącego S.J. Mniej korzystna jest sytuacja niewidzącej L.B.