Marketing internetowy

Marketing internetowy odnosi się dziś to promowania swojej formy, produktów w celu pozyskania klienta. Dlaczego wkraczamy na taki grunt? Ponieważ tam jest klient. Prawie każdy z nas posiada Internet lub ma do niego dostęp. Dlatego umiejętnie stworzona strony internetowe lub reklama mogą naprawdę dużo zdziałać. Większość firm jest zobowiązana do tego, aby umieścić tak zwaną wizytówkę swojej firmy w Internecie. Dziś, co jakiś czas są wymyślane nowe metody dotarcia do klienta. Do najważniejszych korzyści, jakie umożliwia nam tak zwany e-marketing jest poszerzenie rynków zbytu, czyli zwiększenie zasięgu sprzedaży. Kolejną korzyścią jest obniżanie kosztów związanych z obsługą klienta, gdyż o produktach i cenach dowiadujemy się na danej stronie lub sami możemy skontaktować się telefonicznie. Następnie firma może zacząć używać także promocji sprzedaży, czyli organizować sprzedaż przez sieć. Dzięki tworzeniu stron internetowych możemy poszerzyć zakres komunikacji z klientem, a poza tym wyprzedzamy w ten sposób konkurencję. Poprzez e-marketing możemy promować markę naszej firmy, która po pewnym czasie może zostać przyjęta przez społeczeństwo. Taką ostatnią korzyścią jest także kontakt online przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.